20120202_res00120120202_res00220120203_res00320121221_res00420121221_res00520121221_res00620121221_res00820121221_res00920130916_res00720140115_res01020140115_res011

THINK LESS FEEL MORE

FOR : Exhibition

Client : Bo Concept
Curator : Taizo Aso
Artist :
ancco
Kazuharu Igarashi
Hisashi Ohkawa
Isamu Gakiya
Ryosuke Kikuchi
Colliu
Sakura Kondo
Yumeko Sakai
Yuko Saka
Kentaro HANAMURA
Ai Fukasawa
Miri matsufuji
Takahiro Matsumoto
Iwauko Murakami
Mayumi Mori
Wataru Yamamoto
Yoko Yokokawa